Teamutvikling 4.0


Kurset vil gi deg kunnskap om hvordan du kan bygge et høyt fungerende team av medarbeider rundt deg. Du vil få mange ulike verktøy som vil gi deg hjelp til å lede og utvikle ditt team.  En teamscan vil bli gjort tilgjengelig som gir deg hjelp til å utvikle teamet ditt gjennom å tydeliggjøre teamets styrker og områder med potensial for videre utvikling. 


KURSBESKRIVELSE

Teamutvikling 4.0

Vi arbeider alle i ulike team. Du har kanskje både gode og dårlige erfaringer med teamarbeid? Noen gang bruker vi ordet team men I virkeligheten fungere gruppen ikke som et team. Hva er fordelene med å arbeide i ett team. Have er riktig størrelse på et team? Hvilke områder skal vi ha fokus på for å optimalisere teamets prestasjon og resultater? Dette er noen av mange spørsmål som besvares gjennom undervisningen.  

Gjennom undervisningen og arbeidet med en teamscan vil du tilegne deg kunnskap om hvordan du kan bygge et høyt team som med høy prestasjonsevner. Du vil bli gitt mange verktøy som du kan ta direkte inn i ditt team og gjennom bruken av en teamscan utvikle en plan for ditt eget teams utvikling. 
Språk: English

Tilgjengelig: Åpent

Påmeldingsdatoer: Når som helst

Hvem kan registrere: Alle med påmeldingskode

OM INSTRUKTØR

Øivind Augland
oivind

Lignende Kurs

Neste steg – Karriereveiledning

Øivind Augland

Self Mastery (YWAM Norway)

Øivind Augland, kjetil spilde

Mitt potensial

Øivind Augland, toneballer, kjetil spilde,