Mitt potensial


I dette kurset får du hjelp til bevisstgjøring og tydeliggjøring av tre områder som betyr mye i din arbeidshverdag; Dine naturlige ferdigheter, personlige styrker og motiverende omstendigheter. Ut fra en tydelig forståelse av hvem du er, lager du din egen personlig utviklingsplan som har fokus på dine arbeidsomgivelser for de neste 6 til 12 månedene.


KURSBESKRIVELSE

Mitt potensial

Kurset består av to deler: 

1. Online del: Du skal se fem filmer på ca 6-8 minutter pr. film og gjøre noen refleksjoner i forhold til det du ser. I begynnelsen av kurset vil du få beskjed om å ta en persolog personprofil. Inne i kurset får du også tilgang til å ta en ferdighetsprofil.

2. Utviklingssamtale: Kurset følges opp av en 2 timers utviklingssamtale sammen med din leder. Der går dere sammen igjennom dine notater, og ser nærmere på hvordan du vurderer deg selv. Dette blir et godt grunnlag for videre samtale om din rolle, arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter. Dette konkretiseres gjennom å lage en personlig utviklingsplan for neste 6-12 månedene. 

Gjennom kurset og samtalen vil du få en tydelig forståelse av ditt potensial i forhold til dine naturlige ferdigheter, personlige styrker og motiverende omstendigheter. Dette vil hjelpe deg til å lage en personlig utviklingsplan for de neste 6 til 12 månedene. 
Språk: norsk

Tilgjengelig: Åpent

Påmeldingsdatoer: Når som helst

Hvem kan registrere: Alle med påmeldingskode

OM INSTRUKTØR

Øivind Augland
Øivind Augland
Tone Anette Ringøen Baller
toneballer
Kjetil Spilde
kjetil spilde

Lignende Kurs

Neste steg – Karriereveiledning

Øivind Augland

Persolog autoriseringskurs

Øivind Augland

DISK Persolog® Personprofil

Øivind Augland, ToneAkristian,