DISK Persolog® Personprofil


I dette kurset får du en innføring i DISK Persolog atferdsmodell. Dette er en gjennomarbeidet modell som er støttet av solid forskning og basere seg på følgende fire personfaktor dimensjoner: D- I- S- K. Disse bokstavene representerer ulike motivasjonfaktorer og atferdstendenser som også kan forklares som: Dominans - Innflytelse - Stabilitet - Kvalitet.  Analyse av atferdstendenser kan hjelpe å øke den sosiale kompetansen og ikke minst gir et språk for mellommenneskelig adferd.


KURSBESKRIVELSE

DISK Persolog® Personprofil

I dette kurset får du en hjelp til å tydeliggjøre hvordan du grunnleggende forstår og reagere på mennesker og dine omgivelser. Du vil også analysere de ulike preferanser i forhold til oppgaver og mennesker, og dypest sett personlige motivasjoner på ulike områder.  Persolog® Personmodell gir en bedre forståelse av egne og andres behov. Den beskriver menneskelig atferd på grunnlag av fire atferdstendenser som vi kaller: D- I- S - K. Persolog® Personprofil definerer ikke et menneske, men er en hjelp til refleksjon og et verktøy for utvikling og endring.
Språk: Norsk

Tilgjengelig: Åpent

Påmeldingsdatoer: Når som helst

Hvem kan registrere: Alle

OM INSTRUKTØR

Øivind Augland
Øivind Augland
Tone A R Baller
ToneA
Kristian Råmunddal
kristian

Lignende Kurs

Neste steg – Karriereveiledning

Øivind Augland

Persolog autoriseringskurs

Øivind Augland

Mitt potensial

Øivind Augland, toneballer, kjetil spilde,