Vi hjelper enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter med å ta gode valg og prioriteringer

Kurs i xpand Norge

I dette kurset får du hjelp til bevisstgjøring og tydeliggjøring av tre områder som betyr mye i ...

Samfunnet idag gir oss mange valgmuligheter og mange opplever å leve i konstant endring. Hver dag s...

Welcome to the course of Self Mastery We have all the responsibility to give our life direction in a...

Kurset vil gi deg kunnskap om hvordan du kan bygge et høyt fungerende team av medarbeider rundt deg...